ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER SALES

Παρέχουμε πλήρη και συνεχή υποστήριξη των μηχανημάτων που προμηθεύουμε και εκπαιδεύουμε τους χειριστές στον χώρο εργασίας τους.

Σε κάθε πωλούμενο μηχάνημα, παρέχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη (service) και διαθέτουμε επαρκή παρακαταθήκη (stock) ανταλλακτικών και αναλλωσίμων 

 

 

 

 

 

LATEST NEWS